ΜΟΥΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η εταιρεία συστάθηκε στις 14/10/2011 και ασχολείται με μεταφορές με φορτηγά δημόσιας χρήσης.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Α.Φ.Μ.: 800355648
Δ.Ο.Υ.: Γ’ Πατρών (Γ’-Β’ Πατρών-Κάτω Αχαΐας)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Οδικές Μεταφορές με Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610-338.556
ΦΑΞ: 2610 318.014
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λακκόπετρα Κάτω Αχαΐας – T.K. 25200
MAIL: fros-mo@hotmail.com
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 118019216000